UNIK MOGLEGHEIT!

NYTT OG HEILT SPESIELT HOTELL PÅ VOSS

Om arbeidsgivaren

Eit nytt designhotell tek form på Voss. Frå sommaren 2023 tilbyr Voss Active ei komplett pakke som bind saman ekstremsport og naturopplevingar med spektakulær overnatting og matkultur. Eit berekraftig designhotell basert på solenergi, grunnvarme og miljøvenleg materiale vil snart stå klart til å ta i mot gjester frå både inn- og utland. Gjester med ynskje om å oppleva noko heilt spesielt.
Voss er plassert midt i matfatet! Me kan sanke frå naturen omkring oss og er omslutta av gode produsentar som me vil ha eit tett og nært samarbeid med. Dette vil vi dele med gjestane våre.

Restauranten vil ha plass til 48 gjestar og både denne og kjøkkenet blir bygd i desse dagar. Hotellet har berre 14 rom og restauranten vil også vere open for andre som ikkje bur her.

Voss Active er ei av dei største aktivitetsbedriftene i Noreg og har i 30 år arrangert opplevingar for turistar, lag og firma. Me er omlag 40 tilsette som til saman utgjer 15 årsverk, 4 av desse er heiltidsstillingar og skal no aukast til 8. Firmaet er veldrive og ekspanderande.

Kan du trylle med råvarene? Er du oppteken av kvalitet og god service? Vil du vere med å setje Voss på matkartet? ELVA restaurant ligg rett ved vasskanten, med fantastisk utsikt og unikt design. Likar du “Østers og Champagne”, “Smalahove og Heimabrygg”? Me vil være eksklusive og “rocka”! Me vil overraska og levera matopplevingar av høg kvalitet.

HOUSEKEEPING

Application deadline: 21.08.23

Full-time Position

Duties include:
 • Daily cleaning of our 14 hotel rooms and common areas
 • Follow up inventory and other details in the rooms
 • Report deviations
Required Qualifications:
 • Working experience as housekeeper/cleaning.
Personal characteristics:
 • Personal characteristics:
 • Working fast and precisely
 • Professional pride
 • An eye for details
 • Tidy and structured
 • Team player.
We offer:
 • Creative and innovative work environment at a brand new design hotel.
 • Option for cheap accommodation near the hotel.
 • Opportunity to put your name and ELVA on the map.
 • Professional development.
 • A great opportunity to explore the amazing area of Voss.
 • Staff can try all Voss Actives activities during the season.
 • Competitive salary.

Application info:

RESTAURANTSJEF OG SERVITØR

Søknadsfrist: 11.04.23

Tilsetjingsform: Fast frå 2. mai 2023

Me treng ein dyktig, kreativ og ambisiøs servitør som saman med kjøkkensjefen skal være med å utvikle ELVA til ei matoppleving utanom det vanlege. Du er lidenskapeleg oppteken av god service, mat og drikke og å skape god stemning. Du likar å by på deg sjølv og er ikkje framand for å presentere gode historier om maten og drikka som blir servert dine gjestar i restauranten.
Dine arbeidsoppgåver:
 • Kreativ konseptutvikling med fokus på lokale råvarer og sesongvariasjon.
 • Dagleg drift og strategisk utvikling av restaurant og bar.
 • Lagerkontroll, innkjøp, og vareteljing av drikke.
 • Planlegging av drikke knytt til arrangement og aktivitetar.
 • IK hygiene.
 • Fokus på berekraft i alle ledd.

 

Personlege eigenskapar og kvalifikasjonar:
 • Fagbrev som servitør.
 • Erfaring med restaurant- og bardrift.
 • God kunnskap om vin, øl, cider og gjerne coctails.
 • Resultat frå tidlegare stillingar.
 • Du snakkar helst eit skandinavisk språk og har gode engelskkunnskapar.
  Du er positiv og sjølvgåande.
 • Du motiverer og inspirerer dine medarbeidarar.

 

Me tilbyr:
 • Kreativt og nyskapande arbeidsmiljø.
  Moglegheit til å sette sitt namn og ELVA på kartet.
 • Sentral rolle i utviklinga av hotell- og restaurant konsept.
 • Fagleg utvikling.
 • Spanande samarbeid med lokale produsentar.
 • Konkurransedyktig løn.

 

søknad

RESTAURANTSJEF OG SERVITØR

Søknadsfrist: 11.04.23

Tilsetjingsform: Fast frå 2. mai 2023

Me treng ein dyktig, kreativ og ambisiøs servitør som saman med kjøkkensjefen skal være med å utvikle ELVA til ei matoppleving utanom det vanlege. Du er lidenskapeleg oppteken av god service, mat og drikke og å skape god stemning. Du likar å by på deg sjølv og er ikkje framand for å presentere gode historier om maten og drikka som blir servert dine gjestar i restauranten.
Dine arbeidsoppgåver:
 • Kreativ konseptutvikling med fokus på lokale råvarer og sesongvariasjon.
 • Dagleg drift og strategisk utvikling av restaurant og bar.
 • Lagerkontroll, innkjøp, og vareteljing av drikke.
 • Planlegging av drikke knytt til arrangement og aktivitetar.
 • IK hygiene.
 • Fokus på berekraft i alle ledd.
Personlege eigenskapar og kvalifikasjonar:
 • Fagbrev som servitør.
 • Erfaring med restaurant- og bardrift.
 • God kunnskap om vin, øl, cider og gjerne coctails.
 • Resultat frå tidlegare stillingar.
 • Du snakkar helst eit skandinavisk språk og har gode engelskkunnskapar.
  Du er positiv og sjølvgåande.
 • Du motiverer og inspirerer dine medarbeidarar.
Me tilbyr:
 • Kreativt og nyskapande arbeidsmiljø.
  Moglegheit til å sette sitt namn og ELVA på kartet.
 • Sentral rolle i utviklinga av hotell- og restaurant konsept.
 • Fagleg utvikling.
 • Spanande samarbeid med lokale produsentar.
 • Konkurransedyktig løn.

søknad

Dine arbeidsoppgåver:
 • Kreativ konseptutvikling med fokus på lokale råvarer og sesongvariasjon.
 • Dagleg drift og strategisk utvikling av restaurant og bar.
 • Lagerkontroll, innkjøp, og vareteljing av drikke.
 • Planlegging av drikke knytt til arrangement og aktivitetar.
 • IK hygiene.
 • Fokus på berekraft i alle ledd.
Personlege eigenskapar og kvalifikasjonar:
 • Fagbrev som servitør.
 • Erfaring med restaurant- og bardrift.
 • God kunnskap om vin, øl, cider og gjerne coctails.
 • Resultat frå tidlegare stillingar.
 • Du snakkar helst eit skandinavisk språk og har gode engelskkunnskapar.
 • Du er positiv og sjølvgåande.
 • Du motiverer og inspirerer dine medarbeidarar.
Me tilbyr:
 • Kreativt og nyskapande arbeidsmiljø.
 • Moglegheit til å sette sitt namn og ELVA på kartet.
 • Sentral rolle i utviklinga av hotell- og restaurant konsept.
 • Fagleg utvikling.
 • Spanande samarbeid med lokale produsentar.
 • Konkurransedyktig løn.

KOKK OG SERVITØR

Søknadsfrist: 11.04.2023

Tilsetjingsform: Sesong frå 1. juni 2023

Me treng ein kokk som saman med dei andre kokkane kan vere med å lage god mat til våre gjestar.
Dine arbeidsoppgåver:
 • Lage og servere lunsj i kafeen med søkelys på lokale råvarer og sesongvariasjon.
 • Periodevis vere med teamet til Elva Restaurant.
 • Dagleg drift og strategisk utvikling av kjøkkenet.
 • Lagerkontroll, innkjøp, og vareteljing.
 • Planlegging av mat knytt til arrangement og aktivitetar.
 • IK mat/internkontroll.
 • Søkelys på berekraft i alle ledd.

 

Personlege eigenskapar og kvalifikasjonar:
 • Fagbrev som kokk er ynskjeleg, men det viktigaste er at du er glad i å lage mat og liker å gje god service.
 • Erfaring med nordisk/skandinavisk kjøkken.
 • Resultat frå tidlegare stillingar.
 • Du har gode engelskkunnskapar.
 • Du er positiv og sjølvgåande.
 • Du motiverer og inspirerer dine medarbeidarar.

 

Me tilbyr:
 • Kreativt og nyskapande arbeidsmiljø.
  Moglegheit til å sette sitt namn og ELVA på kartet.
 • Sentral rolle i utviklinga av hotell- og restaurant konsept.
 • Fagleg utvikling.
 • Spanande samarbeid med lokale produsentar.
 • Konkurransedyktig løn.

 

søknad

KOKK OG SERVITØR

Søknadsfrist: 11.04.2023

Tilsetjingsform: Sesong frå 1. juni 2023

Me treng ein kokk som saman med dei andre kokkane kan vere med å lage god mat til våre gjestar.
Dine arbeidsoppgåver:
 • Lage og servere lunsj i kafeen med søkelys på lokale råvarer og sesongvariasjon.
 • Periodevis vere med teamet til Elva Restaurant.
 • Dagleg drift og strategisk utvikling av kjøkkenet.
  Lagerkontroll, innkjøp, og vareteljing.
 • Planlegging av mat knytt til arrangement og aktivitetar.
 • IK mat/internkontroll.
 • Søkelys på berekraft i alle ledd.
Personlege eigenskapar og kvalifikasjonar:
 • Fagbrev som kokk er ynskjeleg, men det viktigaste er at du er glad i å lage mat og liker å gje god service.
 • Erfaring med nordisk/skandinavisk kjøkken.
 • Resultat frå tidlegare stillingar.
 • Du har gode engelskkunnskapar.
 • Du er positiv og sjølvgåande.
 • Du motiverer og inspirerer dine medarbeidarar.
Me tilbyr:
 • Kreativt og nyskapande arbeidsmiljø.
 • Moglegheit til å sette sitt namn og ELVA på kartet.
 • Sentral rolle i utviklinga av hotell- og restaurant konsept.
 • Fagleg utvikling.
 • Spanande samarbeid med lokale produsentar.
 • Konkurransedyktig løn.

SERVITØR OG BARKEEPER

Søknadsfrist: 11.04.23

Tilsetjingsform: Sesong frå 1. juni 2023

Heilårsstilling er mogleg.

Me treng ein dyktig og ambisiøs servitør for den etablerte kafeen vår og i den heilt nye restauranten.
Dine arbeidsoppgåver:
 • Servere lunsj og drikke i kafeen og middag i Elva Restaurant, noko som også inneber 7-rettars «Fine Dining».
 • Bartender.
 • Dagleg drift og strategisk utvikling av Elva Hotell & Restaurant.

 

Personlege eigenskapar og kvalifikasjonar:
 • Fagbrev som servitør er ein stor fordel.
 • Erfaring med restaurant- og bardrift.
 • God kunnskap om vin, øl, cider og gjerne coctails.
 • Resultat frå tidlegare stillingar.
 • Du har gode engelskkunnskapar.
 • Du er positiv og sjølvgåande.
 • Du motiverer og inspirerer dine medarbeidarar.

 

Me tilbyr:
 • Kreativt og nyskapande arbeidsmiljø.
  Moglegheit til å sette sitt namn og ELVA på kartet.
 • Fagleg utvikling.
 • Spanande samarbeid med lokale produsentar.
 • Konkurransedyktig løn.

søknad

SERVITØR OG BARKEEPER

Søknadsfrist: 11.04.23

Tilsetjingsform: Sesong frå 1. juni 2023

Heilårsstilling er mogleg.

Me treng ein dyktig og ambisiøs servitør for den etablerte kafeen vår og i den heilt nye restauranten.
Dine arbeidsoppgåver:
 • Servere lunsj og drikke i kafeen og middag i Elva Restaurant, noko som også inneber 7-rettars «Fine Dining».
 • Bartender.
 • Dagleg drift og strategisk utvikling av Elva Hotell & Restaurant.
Personlege eigenskapar og kvalifikasjonar:
 • Fagbrev som servitør er ein stor fordel.
 • Erfaring med restaurant- og bardrift.
 • God kunnskap om vin, øl, cider og gjerne coctails.
 • Resultat frå tidlegare stillingar.
 • Du har gode engelskkunnskapar.
 • Du er positiv og sjølvgåande.
 • Du motiverer og inspirerer dine medarbeidarar.
Me tilbyr:
 • Kreativt og nyskapande arbeidsmiljø.
 • Moglegheit til å sette sitt namn og ELVA på kartet.
 • Fagleg utvikling.
 • Spanande samarbeid med lokale produsentar.
 • Konkurransedyktig løn.

FRUKOST OG REINHALD

Søknadsfrist: 25.04.2023

Tilsetjingsform: Fast frå 5. juni 2023

Antal stillingar: 2

Me treng hyggjelege tilsette for å servere frukost til våre gjestar i Elva Hotel i kombinasjon med vask av hotellrom og fellesareal.

Arbeidstid: Førebuing og servering av frukost frå ca kl 07.30 til 10.00. Rydding av kjøkken, reinhald av rom og fellesareal fram til kl 16.00.

Dine arbeidsoppgåver:
 • Lage og servere knallgod frukost etter opplæring av vår kjøkkensjef.
 • Rydding og reinhald av kjøkken etter frukost, husøkonom for hotellet.
 • Vere med å utvikle rutinar for reinhald saman med vår hotellsjef.

 

Personlege eigenskapar og kvalifikasjonar:
 • Nøyaktig og pliktoppfyllande.
  Erfaring og resultat frå tilsvarande stillingar.
 • Du har gode engelskkunnskapar.
 • Du er positiv og sjølvgåande.
 • Du motiverer og inspirerer dine medarbeidarar.

 

Me tilbyr:
 • Kreativt og nyskapande arbeidsmiljø.
 • Moglegheit til å sette sitt namn og ELVA på kartet.
 • Fagleg utvikling.
 • Konkurransedyktig løn.
   

søknad

FRUKOST OG REINHALD

Søknadsfrist: 11.04.2023

Tilsetjingsform: Fast frå 5. juni 2023

Antal stillingar: 2

Me treng hyggjelege tilsette for å servere frukost til våre gjestar i Elva Hotel i kombinasjon med vask av hotellrom og fellesareal.

Arbeidstid: Førebuing og servering av frukost frå ca kl 07.30 til 10.00. Rydding av kjøkken, reinhald av rom og fellesareal fram til kl 16.00.

Dine arbeidsoppgåver:
 • Lage og servere knallgod frukost etter opplæring av vår kjøkkensjef.
 • Rydding og reinhald av kjøkken etter frukost, husøkonom for hotellet.
 • Vere med å utvikle rutinar for reinhald saman med vår hotellsjef.
Personlege eigenskapar og kvalifikasjonar:
 • Nøyaktig og pliktoppfyllande.
 • Erfaring og resultat frå tilsvarande stillingar.
 • Du har gode engelskkunnskapar.
 • Du er positiv og sjølvgåande.
 • Du motiverer og inspirerer dine medarbeidarar.
Me tilbyr:
 • Kreativt og nyskapande arbeidsmiljø.
 • Moglegheit til å sette sitt namn og ELVA på kartet.
 • Fagleg utvikling.
 • Konkurransedyktig løn.

KJØKKENSJEF

Søknadsfrist: 25.11.2022
Tilsetjingsform: Fast frå 2. mai 2023

Me treng ein dyktig, kreativ, leiken og ambisiøs kjøkkensjef som saman med leiarteamet skal tilsetje teamet og være med å utvikle ELVA til ei matoppleving utanom det vanlege. Du vil få mykje friheit til å utvikle konsept og meny. Du er lidenskapeleg oppteken av lokale råvarer, og har eit genuint ynskje om å utvikle gode, nye smakar. Du likar å by på deg sjølv og er ikkje framand for å presentere og servera dine eigne rettar til gjestane i restauranten.

Dine arbeidsoppgåver:
 • Kreativ meny- og konseptutvikling med fokus på lokale råvarer og sesongvariasjon
 • Ansvar for dagleg drift og strategisk utvikling av kjøkkenet
 • Bemanning og planlegging av vaktlister
 • Ansvar for lagerkontroll, budsjett, innkjøp, og vareteljing
 • Planlegging av mat knytt til arrangement og aktivitetar
 • IK mat/internkontroll
 • Kvalitetssikring av produksjon og service
 • Fokus på berekraft i alle ledd
Personlege eigenskapar og kvalifikasjonar:
 • Fagbrev som kokk
 • Erfaring med nordisk/skandinavisk kjøkken
 • Resultat frå tidlegare stillingar
 • Du snakkar helst eit skandinavisk språk og har gode engelskkunnskapar
 • Du er positiv og sjølvgåande
 • Du motiverer og inspirerer dine medarbeidarar
 • At du er ein framifrå kokk er det aller viktigaste for oss
Me tilbyr:
 • Kreativt og nyskapande arbeidsmiljø
 • Moglegheit til å sette sitt namn og ELVA på kartet
 • Sentral rolle i utviklinga av hotell- og restaurant konsept
 • Fagleg utvikling
 • Spanande samarbeid med lokale produsentar
 • Løn etter avtale

Stilling: kokk

Søknadsfrist: 16.01.2023
Tilsetjingsform: Fast frå 2. mai 2023
Me treng ein dyktig, kreativ og ambisiøs kokk som saman med kjøkkensjefen skal være med å utvikle ELVA til ei matoppleving utanom det vanlege. Du er lidenskapeleg oppteken av lokale råvarer, og har eit genuint ynskje om å utvikle gode, nye smakar. Du likar å by på deg sjølv og er ikkje framand for å presentere og servera dine eigne rettar til gjestane i restauranten.
Dine arbeidsoppgåver:
 • Kreativ meny- og konseptutvikling med fokus på lokale råvarer og sesongvariasjon
 • Dagleg drift og strategisk utvikling av kjøkkenet
 • Lagerkontroll, innkjøp, og vareteljing
 • Planlegging av mat knytt til arrangement og aktivitetar
 • IK mat/internkontroll
 • Fokus på berekraft i alle ledd
Personlege eigenskapar og kvalifikasjonar:
 • Fagbrev som kokk
 • Erfaring med nordisk/skandinavisk kjøkken
 • Resultat frå tidlegare stillingar
 • Du har gode engelskkunnskapar
 • Du er positiv og sjølvgåande
 • Du motiverer og inspirerer dine medarbeidarar
 • At du er ein framifrå kokk er det aller viktigaste for oss
Me tilbyr:
 • Kreativt og nyskapande arbeidsmiljø
 • Moglegheit til å sette sitt namn og ELVA på kartet
 • Sentral rolle i utviklinga av hotell- og restaurant konsept
 • Fagleg utvikling
 • Spanande samarbeid med lokale produsentar
 • Løn etter avtale

Om søknad

Send søknad med:
 • CV, komplett.
 • Søknadsbrev der du fortel om deg sjølv og skildrar kvifor du er den rette for denne jobben.
 • Referansar og anna info du meiner er interessant for oss.
 • Oppseiingstida i noverande stilling.

Send komplett søknad på epost til Frode Solbakk