Om byggeprosjektet

Arkitekt er Sam Hughes i Mange Bekker Arkitektur. Han er elvepadlar og god ven av mange i ekstremsportmiljøet på Voss og har eit nært forhold til miljøet og stemninga vi prøver å lage ei god ramme for. Med fokus på store vindauge, opne areal og nærleik til omgjevnaden tek han både naturen inn i bygningsmassen og lagar portrett av naturen utanfor.

Vi har lagt vekt på berekraft med bruk av lokale og kortreiste ressursar, miljøvenlege materialar og vi har bygd for framtida med kvalitet og lang haldbarheit.