KONFERANSE

I etasjen over restauranten har vi plassert konferanserommet overhengande mot vassdraget, med store panoramavindauge og gode fasilitetar for ei vellukka samling – om det er styremøte, leiarsamlingar eller festlege lag. Eller yoga. Her er plass til 40 i klasseromsoppsett eller 60 i teateroppsett.