BOOKINGVILKÅR

Generelle vilkår

 • Vi aksepterer kontantar og følgjande kredittkort: Visa, Mastercard, Maestro og Diners.
 • Faktura berre ved førehandsavtale, og då betaling pr. 10 dagar.
 • Bestillinga er bindande ved:
  • Betaling av arrangementet med stadfesta godkjent transaksjon. Ta vare på utskrifta.
  • Skriftleg stadfesting frå Voss Active.

 

Aktivitetar

 • Voss Active AS tar atterhald om endring eller kansellering av arrangement grunna vasstand eller vêrtilhøve.
 • Turar kan verte kansellerte eller flytta om vi ikkje har mange nok gjestar påmeldt til å gjennomføre aktiviteten.
 • Dersom Voss Active AS kansellerer, skal vi tilby alternativ aktivitet om mogleg. Kunden kan velje å trekkje seg frå bestillinga og vi refunderer 100%.
 • Deltakarar er sjølv pliktige til å innhente informasjon om våre aldersgrenser, krav til fysisk helse osv.
 • Mindre justeringar i tal kostnadsfritt inntil 24 timar før innsjekking, men ver snill og hald oss fortløpande oppdatert.
 • Det vert kravd betaling for bestilte plassar som ikkje vert nytta!

 

Avbestillingsvilkår

 • Total avbestilling kostnadsfritt seinast fire veker før arrangementet/ opphald.
 • Avbestilling fire til to veker før arrangementet/ opphald: Vi refunderer 80 % eller fakturerer 20 % av bestillingas totale verdi.
 • Avbestilling to veker til 24 timar før arrangementet/ opphald: Vi refunderer 50 % eller fakturerer 50 % av bestillingas totale verdi.
 • Avbestilling seinare enn 24 timar før arrangement/ opphald: Ingen refusjon eller 100% faktura av bestillingas totale verdi.
 • Avbestilling ved sjukdom/skade: Må stadfestast av lege. Kostnadsfritt så lenge vi er varsla innan arrangementet startar.
 • Ved avbestilling ber vi om at kopi av bestillinga vert send skriftleg til Voss Active AS med eventuelle vedlegg.