GÅVEKORT

Gje ei minnerik oppleving i gåve!

Gåvekort kan nyttast til bestilling av alle våre aktivitetar.
Vilkår
  • Gåvekort kan nyttast som betaling/ delbetaling online, per telefon eller e-post
  • Gåvekort er gyldig i eit år frå kjøpsdato
  • Gåvekort kan ikkje refunderast eller innløysast i kontantar