KLATRE

OG ZIPLINEPARK

Parken ligg i naturskjønne omgjevnadar like ved Strandaelva i Åsbrekkegjelet.

Løypene er varierte, morosame og utfordrande for både born og vaksne.

I parken er det over 60 element fordelt på fire små løyper for dei over 100 cm, i tillegg til to store løyper og ei ziplineløype for dei over 140 cm.

Opningstider

Helger: 13. mai > 15. okt

Kvar dag: 24. juni > 27. aug

Ekstra Opningstid:

18. 19. & 29. mai

9. > 13. oct

Booking

Bestill online!

«Drop in» gjestar er ikkje garantert plass

Innsjekk

Parken opnar kl10*

Innsjekk 15 minuttar før bestilt klatring

Siste innsjekk kl. 15:00*

Normalt stengar parken rundt 17:00*

*Kan variere noko avhengig av vær

Du treng

Gode sko

Kle etter vær høve

Delta på instruksjon

STOR LØYPER & ZIPLINEPARK for dei over 140 cm

Vel om du ynskjer å utfordre dine balanseferdigheitar gjennom skogen frå tre til tre i dei store klatreløypene eller om du ynskjer suse gjennom lufta i zipline-løypa.

Eller kva med å gjere begge delar og få ein svært god pakkepris!

Min 140cm
maks 120kg
27 Element
7 Zips
Rekn ca. 2-3t

LITA & MIKRO LØYPER for dei over 100 cm

Dei små løypene høver for mindre born, eller for dei som tykkjer dei store løypene vert for tøffe. Langs mikroløypa er det mogleg for foreldre å fylgje borna frå bakkeplan og hjelpe dei om nødvendig.

Dette området er hovudsakleg for born men vaksne kan og delta.

Mikro løypa er kun 1-2 meter høg og perfekt for mindre born og mens lita løype er 6-7 meter over bakkeplan og passar for born som ynskjer litt større utfordringar. Alle løypar avsluttast med ei zipline!

Min 100cm
maks 120kg
23 Element
4 Zips
Rekn ca. 2-3t

Vaksen tilsyn

Ver venleg å lese reglane våre, om vaksen tilsyn, før du bestiller!

Lita & Mikro Løyper

Born under 5år må har ein vaksen med i løypa

(maks 2 born per vaksen)

Born frå 5år til 15 - ein vaksen vere til stades

( i klatreparken, men treng ikkje bli med i løypa)

Ein vaksen må signere erklæringa for dei under 16år

Stor Løype & Ziplinepark

Born under 12år må har ein vaksen med i løypa

(maks 3 born per vaksen)

Born frå 12år til 15 - ein vaksen vere til stades

( i klatreparken, men treng ikkje bli med i løypa)

Ein vaksen må signere erklæringa for dei under 16år

Fasilitetar

Parking

utedoar

Benker